זר לראש סגול לבן

זר לראש סגול לבן

זר לראש סגול לבן